O firmě

Společnost ARIDA Tools s.r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 25. července 2014. Tímto krokem byla nahrazena původní společnost ARIDA, d.o.o., org. složka, která působila na českém trhu od roku 2011. Nově založená společnost převzala kompletní portfolio výrobků a zákazníků od původní společnosti.